Foredrag

Alle foredrag indeholder en stor del fællessang

  • "Engageret og medlevende foredragsholder, der talte, sang og spillede, så alle i vores kirkehøjskole var underholdt og fik noget at tænke over." 

Sognepræst Marie Rørbæk, Haslev-Freerslev Pastorat

Foredrag

Syng dig levende igen

(Egnet til sogneaften, kirkehøjskole el. lign.)

Det er en almen erfaring at man kan synge sig glad og synge sig ind i et fællesskab - men kan man også synge sig mere kristen? Musik og salmer kan være en mere direkte vej til folks hjerte end en prædiken. Derfor er det vigtigt at synge gode salmer samt at holde kirkens musikalske sprog opdateret, så vi kan forkynde den gamle fortælling til nutidsmennesker. Personligt og erfaringsnært oplæg om moderne kirkemusik

Nye salmer - ja, men hvordan?

(Egnet for organister, præster og andre musikmedarbejdere)

I disse år skrives der en utrolig mængde nye salmer, og det kan være svært at overskue materialet, fordi det er så omfangsrigt. Hvordan sikrer vi et forskelligartet musikalsk og poetisk udtryk i vores gudstjenester i fremtiden? Hvordan finder man frem til de bedste af de nye salmer? Og hvad gør man rent praktisk, når man gerne vil introducere dem i sin menighed?


Salmer med børn

(Egnet for kirkeligt ansatte, som arbejder med børn)

Hvordan kommer vi i gang med at synge salmer med børn? Hvor findes de gode børnesalmer? Hvad gør egentlig en børnesalme god?  Og hvordan sikrer vi, at de kvalitetskriterier, vi normalt har for vores gudstjenester, for så vidt angår teologi, poesi og musik, også opretholdes i de populære børnegudstjenester i landets kirker?

Vi har i Danmark en stærk tradition for god børnelitteratur og gode børnesange. I kirken har vi et bud om ikke at hindre de små børn i at være med, og der er ydermere en teologisk pointe i at vi alle må blive som børn. Men hvordan får vi sat krop på disse budskaber? Og hvordan forkynder vi det i sang?

Når ordene hører op, går musikken i gang

(Egnet for kirkeligt ansatte, der arbejder med udviklingshæmmede)

I vores lutherske tradition er vi blevet meget fokuserede på at forstå tingene. Viden, kendskab til de kristne grundfortællinger og de kristne dogmer er blevet helt centralt for os. Prædikenen er blevet det vigtigste i vores gudstjeneste. Og selv salmedigtningen har sine steder glemt sin poetiske forpligtelse og er i stedet blevet rene lære-salmer. Derfor har vi som kirke stor gavn af at møde mennesker med udviklingshæmning, som minder os om, at troen ikke er noget vi kan tænke os til rationelt eller begribe intellektuelt. Mennesker med udviklingshæmning skal have deres plads i menigheden - og her er musik ofte en rigtig god indgang.

Priser

alle priser er ekskl. transport

Sogneaften, kirkehøjskole el. lign.


3500kr

Kursus for kirkeligt ansatte


2500kr

Oplæg for lille gruppe


Efter aftale